ANIOS | Pro Persona Connect | Tiel – Pro Persona – Tiel

 • Tiel

Pro Persona

Wat ga je doen?

Als arts binnen Pro Persona Connect verleen je medisch psychiatrische zorg. Je vergroot dus niet alleen je medische kennis, maar breidt ook je kennis uit over psychiatrische ziektebeelden. Je werkt altijd onder begeleiding van een medisch specialist, die de eindverantwoordelijkheid heeft.

Wat betekent dit concreet voor jouw werkzaamheden:

 • Je voert intakegesprekken;
 • Je verricht somatisch onderzoek en diagnostiek;
 • Je stelt (medicamenteuze) behandelplannen op en draagt zorg voor de uitvoering van het behandelplan;
 • Je verricht zelfstandig consulten;
 • Je zorgt voor een geordende administratie.
 • Je werkt nooit alleen! Je gaat werken in een team bestaande uit verschillende disciplines en je werkt nauw samen met de regiebehandelaren zoals de psychiater, Klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog en/of Verpleegkundig Specialist.

  Verder zul je afwisseling en uitdaging ervaren in het meedraaien in diensten voor de crisisdienst. Je gaat altijd met een ervaren sociaal psychiatrische verpleegkundige op pad. Je kunt daarnaast altijd de achterwacht inschakelen.

  Waar ga je werken?

  Kom jij werken op de polikliniek van Pro Persona Connect? Onze cliënten behandelen we met een team dat werkt met een strak georganiseerd proces en een duidelijk visie waarin we werken met geschakelde zorg. Dit doen we met als doel de zorg te ontschotten en beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. We werken aan de hand van zorgprogramma’s en richtlijnen voor verschillende doelgroepen, maar kiezen ervoor om deze zorg aan te bieden in brede teams die een breed spectrum van psychiatrische aandoeningen behandelen.

  De planbare ambulante volwassenenzorg bestaat uit kernteams die generalistisch behandelen en minder intensieve SGGZ bedienen en uit een expertteam dat zorg biedt aan die cliënten die vanwege complexe of hardnekkige problematiek multidisciplinaire en veelal intensievere ambulante zorg nodig hebben. Behandelen vanuit de hulpvraag van de cliënt en het betrekken van de context van de cliënt zijn hierbij essentiële uitgangspunten. Er wordt bij zoveel mogelijk cliënten gestart met een generalistische intake en behandeling in een kernteam. Mocht dit behandelaanbod niet voldoende zijn, dan wordt een specialistische behandeling gedaan in datzelfde kernteam of zo nodig in het expertteam. Kortom de kans om als ANIOS direct kennis te maken met een breed scala aan stoornissen!

  Bij ons groei je als arts door op de werkvloer, doe je samen met collega’s ervaring op, uiteraard met de ondersteuning van een ervaren werkbegeleider. Daarnaast draai je mee in onderwijs dat wij aan al onze collega’s ANIOS bieden. Een betere basis om jezelf verder door te ontwikkelen als specialist of huisarts is er niet! Wil je jezelf graag verder ontwikkelen binnen de psychiatrie dan kijken we mee wat een passende vervolgstap is als anios binnen onze organisatie of kun je opteren voor een opleidingsplek als AIOS.

  Pro Persona is een organisatie voor basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg in Gelderland, in Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel, Veenendaal en Wolfheze. We behandelen cliënten zoveel mogelijk thuis. Alleen als het écht niet anders kan, nemen we op. Pro Persona bestaat uit de organisatieonderdelen Pro Persona Connect, Spoedeisende en Netwerkgerichte Zorg en Multicomplexe Zorg. Samen met de Pompestichting (forensische psychiatrie) en Kairos (forensische zorg) vormen zij de Pro Persona Groep.

  Wat bieden wij jou?

 • Een salaris conform Cao GGZ in FWG 65, €4.,00 – €6.,00 (aanloopschaal kan van toepassing zijn) o.b.v. een 36-urige werkweek;
 • Een dienstverband voor bepaalde tijd voor 24-36 uur per week;
 • Werkdagen worden in overleg vastgesteld;
 • Een jaarlijks balansbudget van €,- naar rato. Dit budget kun je besteden aan iets waar jij blij van wordt! Extra vrije dagen, een bijdrage voor een cursus of wil jij met het geld liever uit eten met vrienden? Alles wat jou helpt om in balans te blijven of komen, aan jou de keuze;
 • Pensioenvoorzieningen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • De mogelijkheid gebruik te maken van collectieve ziektekostenverzekering bij IZZ of Menzis;
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA); hiermee kun je de (aanschaf)kosten fiscaal verruilen voor bijvoorbeeld, sportabonnement, reiskosten woon-werkverkeer, studie of opleiding, ICT-middelen zoals PC of tablet, fiets en vakbondscontributie.
 • Onze verdere arbeidsvoorwaarden vind je .

  Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over medische vakkennis op academisch niveau aangevuld met specifieke kennis op het gebied van psychiatrische en psychische problematiek en daarop gerichte medische behandelmethoden;
 • Je bent in het bezit van een AGB code en BIG registratie, deze dienen voor datum indiensttreding ingediend te zijn;
 • Werkervaring op het gebied van psychiatrie is een pre;
 • Je kunt goed de structuur bewaken en bent daarnaast in staat om zorginhoudelijke systemen (zoals de ROM en e-health) te verweven in je behandelmethodiek;
 • Je beschikt over tact, een open en cliënt/patiëntgerichte houding, empatisch vermogen, je kunt een vertrouwensrelatie opbouwen met de cliënt/patiënt en kunt deze motiveren en stimuleren;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Lees hier meer