Contractmanager – programmateam Hoogwaterbeschermingsprogramma – Waterschap Rivierenland – Tiel

 • Tiel

Waterschap Rivierenland

Over jouw werk

Bijdragen aan een veilige plek om te wonen, werken en recreëren in het Rivierenland, een van de mooiste gebieden van Nederland. Hier gaat jouw hart sneller van kloppen. De uitdaging om overkoepelend sturing te geven aan het onderdeel contractmanagement voor alle dijkversterkingsprojecten van Waterschap Rivierenland (WSRL) in het HWBP ga jij dan ook graag aan. Een stevig karwei. Want met het programma is tot 2050 ongeveer 3,5 miljard euro gemoeid. Op dit moment lopen er zeven projecten in verschillende fases. Met doordachte samenwerkingen met de markt, zoals de Graaf Reinaldalliantie voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Met slimme, duurzame en financieel aantrekkelijke innovaties, zoals de grofzandbarrière in de dijkversterking bij Gameren. Met meekoppelkansen voor onder meer bedrijven, gemeenten en de provincie. En met diverse uitdagingen, zoals het stikstofdossier.

Jij maakt deel uit van het programmateam HWBP en hebt als belangrijke kennisdrager op het vlak van contractmanagement een coördinerende en adviserende rol. De rol van contractmanagement in het programma richt zich op drie verschillende hoofdonderdelen:

 • strategisch contractmanagement: moment en wijze waarop de markt wordt benaderd;
 • aanbesteden en contracteren: wijze waarop de aanbesteding en het contracteren vorm wordt gegeven;
 • contractbeheersing: contract- en kwaliteitsbeheersing tijdens de uitvoering van het contract.
 • Als contractmanager binnen het programmateam HWBP zorg je voor:

 • sturing aan de ontwikkelambitie van het waterschap met betrekking tot contractering en uniforme contractvormen en -documenten, een belangrijke grondlegger hiervoor is de marktbenaderingsstrategie op programmaniveau;
 • professioneel contractmanagement: in nauwe afstemming met je teamleider zorg je met de vakgroep contractmanagement binnen WSRL en de community contractmanagement van het HWBP voor het verder verbeteren en professionaliseren van contractmanagement. Onder meer door het ontwikkelen van uniforme werkwijzen, het vormgeven van reviews, evaluaties en audits en het oppakken van lessen hieruit;
 • goed opdrachtgeverschap van WSRL richting de markt: aanspreekpunt voor marktpartijen op onderwerpen als de marktvisie waterschappen, projectenkalender en raamovereenkomsten;
 • aanspreekpunt op gebied van contractmanagement voor interne en externe partners van het programma, zoals de ambtelijk opdrachtgever en bestuur, het landelijk HWBP, externe marktpartijen en netbeheerders;
 • vanuit jouw IPM-gebied toetsen van de kwaliteit van belangrijke (fase)producten vanuit de projecten zoals plannen van aanpak, bestuursvoorstellen en issuerapporten;
 • actief deelnemen aan de ontwikkeling van het kennisdomein binnen WSRL door het stimuleren van kennisdeling binnen en tussen de projecten, het borgen en ontsluiten van kennis en het optreden als vraagbaak op het gebied van aanbesteden en contracteren, marktbenadering en planprocedures.
 • Over jouw team
  Zorgen dat onze dijken in topconditie verkeren. Dat is het doel van het programmateam HWBP, dat is opgezet volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM) en bestaat uit in totaal 15 collega’s. Binnen het programma zijn zo’n honderd collega’s werkzaam. Samen met jouw collega’s in het programmateam, onder wie de programmamanager, manager programmabeheersing, omgevingsmanager en technisch manager, vertaal je de doelstellingen van het landelijke HWBP en het waterschap naar de projecten in ons rivierengebied. Wekelijks heb je teamoverleg over de koers van het programma en project overstijgende zaken.

  Daarnaast werk je hiërarchisch onder en nauw samen met je teamleider als onderdeel van jouw ‘vakteam’, het team Contractmanagement en Ondersteuning binnen de afdeling Projecten Waterveiligheid. De collega’s uit dit team zijn jouw inhoudelijke sparringpartners, waarvoor jij ook een coachende rol hebt. Met hen heb je dan ook maandelijks vakoverleg en individuele contactmomenten en sta je stil bij de leermomenten en successen die we boeken. Vanuit jouw rol heb je ook veel contact met andere teams binnen het waterschap, zoals inkoop en juridische zaken.

  Ons aanbod
  Een baan als contractmanager voor 36 uur per week bij een dynamische organisatie. Verder bieden wij:

 • Een salaris tussen € 6.419,- en € 9.145.,- bruto per maand (schaal 13) op basis van 36 uur per week, wat een jaarsalaris betekent tussen € 77.028,- en € 109.742,-. Dit salaris is inclusief het Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 21% van je salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het IKB kun je voor verschillende doelen inzetten, zoals verlof kopen of het laten uitbetalen. Je exacte salaris bepalen we aan de hand van opleiding en ervaring.
 • Afhankelijk van jouw én onze wensen is direct een vast contract bespreekbaar.
 • De mogelijkheid om zelf je tijd in te delen en thuis te werken.
 • Reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding én een thuiswerkplekbudget van € 850,-.
 • Een Persoonlijk Basis Budget (PBB) van € 6.000,- voor een periode van vijf jaar voor opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
 • Een goede pensioenregeling.
 • Over jou
  Als geen ander vertaal jij de uitgezette koers en strategieën naar onze dijkversterkingsprojecten. Je legt verbanden tussen wat er binnen de verschillende projecten gebeurt in relatie tot de doelen van het programma en WSRL. Je neemt de nodige senioriteit en daarmee een natuurlijk overwicht mee. Als proactieve, behulpzame collega streef je altijd naar meer kennis en een prettige samenwerking. Altijd nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied en je verkent de mogelijkheden voor optimalisatie van processen. Met een luisterend oor, het kunnen doorvragen en jouw enthousiasme krijg je mensen mee. Je bent in staat strategische lijnen uit te zetten en te bewaken en te sturen op de ontwikkeling in de organisatie. En natuurlijk ga je voor resultaat. Hoewel jouw focus daarbij ligt op contractmanagement, werk je ook graag mee aan een nog betere samenhang met andere disciplines. Verder heb je in huis: 

 • een relevant hbo/wo-diploma (Civiele techniek of Nederlands recht is een pré).
 • minimaal zes jaar aantoonbare werkervaring als senior contractmanager in complexe GWW (Grond, Weg en Waterbouw) projecten, zowel in de plan- als uitvoeringsfase. Bij voorkeur op het gebied van dijkversterking.
 • aantoonbare werkervaring met integraal projectmanagement als IPM rolhouder.
 • goede kennis van projectmatig werken en programma-aanpak.
 • ervaring met het werken in een bestuurlijke omgeving op strategisch niveau.
 • Lees hier meer