HR project-leider – Matchpartner Werving en Selectie – Tiel

 • Tiel

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Deze omgevingsdienst in Gelderland is een organisatiedie zich toelegt op de uitvoering van diverse taken op het gebiedvan milieu, natuur, en bouw voor gemeenten, provincie enwaterschappen in de regio Gelderland. De OD biedt ondersteuning enadvies bij vergunningverlening, toezicht en handhaving metbetrekking tot milieuwetgeving. Daarnaast voorziet de organisatiein expertise en dienstverlening op het gebied van ruimtelijkeordening en bouwregelgeving. De OD werkt nauw samen met diversepartners en belanghebbenden om een veilige, gezonde en duurzameleefomgeving te bevorderen in de regio Gelderland. Eengebalanceerde afstemming tussen economische ontwikkeling,natuurbescherming en leefbaarheid vormt het fundament van hetstreven van deze omgevingsdienst.

Directreageren?

Direct reageren of heb je gewoon eenvraag over de vacature? Stuur dan gerust een mailtje naar mij opmartijn@matchpartner.nlof bel mij op 0643629070.

Functieomschrijving

Ben jij bedreven in het leiden van projecten en hebje ervaring met projectmatig werken? In deze rol ga je een volgendestap zetten met ons personeelsinformatiesysteem AFAS. Je gaat jebezighouden met het aanpassen, inrichten en testen van de bestaandeworkflows, waarbij je de leiding neemt en inhoudelijke keuzesmaakt. Dit doe je in samenwerking met eencollega-applicatiebeheerder.

Daarnaast ga je aande slag met het updaten van de intranetpagina (JIP). Je zorgtervoor dat deze pagina actueel is, toetst de inhoud aan de huidigewet- en regelgeving, en doet waar nodig aanpassingen. Ook richt jede pagina zo in dat gebruikers gemakkelijk de benodigde informatiekunnen vinden.

In het kort zijn je belangrijkstetaken:

 • Leiden van projecten rondomAFAS: inrichten, testen en aanpassen van bestaandeworkflows.
 • Bijdragen aan het inrichten van hetwettelijk kader “werkgebonden personenmobiliteit” inAFAS.
 • Opruimen, inrichten en updaten van deintranetpagina JIP.

Functie-eisen

Degeschikte kandidaat beschikt over:

 • HBO bachelor HRM
 • CPItarief
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De ideale kandidaat beschikt ook over devolgende competenties:

 • Oplossingsgericht
 • Proactief
 • Coachend 

Arbeidsvoorwaarden

 • Hybride werken is bespreekbaar
 • Opdracht van 24-32 uur per week
 • Flexibele werkdagen en tijden

Lees hier meer