Projectmanager Nieuwbouw – Continu Professionels – Tiel

 • Tiel

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

OverThuis:

Thius is eenwoningcorporatie die bijna 7.500 huishoudens voorziet van eenwoning in de gemeente Buren, Neder-Betuwe en Tiel. Ze streven naareen goede en betrouwbare dienstverlening voor de huurders en hebbenongeveer 70 medewerkers in dienst.

Hun doel is ombetaalbare woningen aan te bieden in prettige buurten. Zeinvesteren in nieuwbouw, optimalisatie van de bestaandewoningvoorraad.

Over ContinuProfessionals:

Werken in dewoningcorporatiesector is bijzonder en inspirerend, omdat jebijdraagt aan een groter maatschappelijk doel: betaalbarehuisvesting, woongenot en leefbaarheid in dewijk.

Wij zijn er voor professionals die zichthuis voelen in deze sector en voor woningcorporaties die dezeprofessionals graag verwelkomen. Of je nu vast of interim werkt, opMBO, HBO of WO niveau, wij brengen al meer dan 25 jaarprofessionals en woningcorporaties samen en creëren de perfectematch.

Functieomschrijving

Voor Woonstichting Thius in Tiel zijnwij, van Continu Professionals, op zoek naar een SeniorProjectmanager Nieuwbouw 32-36uur.

Thius heeft plannen om de komende 10 jaar1.400 nieuwe woningen te bouwen, waarmee het totale woningbezit met1.000 woningen wordt uitgebreid.

Als SeniorProjectmanager Nieuwbouw ben jij verantwoordelijk voor hetzorgvuldig en succesvol uitvoeren van diverse projecten, vanaf deinitiatief- tot aan de realisatiefase. Deze projecten variëren inuitvoeringsvorm, van turn-key, design & build totconceptueel.

Wat houdt jouw rolin?

 • Bijdragen aan deinitiatiefase van projecten, zodra de initiatieven concreet enveelbelovend zijn;
 • Zorgvuldig selecteren entoewijzen van (advies)opdrachten aan geschikte vastgoedpartnersgedurende verschillendeprojectfasen;
 • Nauwkeurig opstellen vanfasedocumenten ter goedkeuring door het bestuur en de raad vancommissarissen;
 • Werken aan het realiseren vanprojectrandvoorwaarden en uitgangspunten, inclusief het ontwikkelenvan scenario’s, uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, analyserenvan gegevens, opstellen van exploitatieberekeningen en programma’svan eisen;
 • Onderhandelen en goedkeuringverkrijgen op afspraken en vergunningen van betrokken instanties,zoals de gemeente, brandweer, nutsbedrijven enwelstandscommissie;
 • Zorgen voor een gedegentechnische uitvoering van hetproject/bouwplan;
 • Organiseren en coördinerenvan het aanbestedingsproces;
 • Voorbereiden en/ofverstrekken van opdrachten aanvastgoedpartners.

Functie-eisen

Wat verwachten wij vanjou?

 • Minimaal een HBOwerk- en denkniveau en meerdere jaren ervaring binnen ditvakgebied;
 • Eigen verantwoordelijkheid nemen omup-to-date te blijven binnen jevakgebied;
 • Bekend zijn met integraal werken enhet betrekken van collega’s en externe partijen bij het realiserenvan doelen;
 • Actief signaleren vanontwikkelingen in de omgeving en hierop actieondernemen;
 • Hanteren van kwaliteitsnormen,minimaliseren van fouten en streven naarverbeteringen;
 • Het behalen van afgesprokenresultaten binnen de gestelderandvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Wat biedenwij?

 • Een salaris tussen€ 4.894,00 en oplopend tot € 7.198,00 bruto per maand op basis vaneen 36-urige werkweek;
 • Aantrekkelijkesecundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAOWoondiensten;
 • Aandacht voor jouwwork-life-balance door in gesprek te blijven over jouw wensen enbehoeftes;
 • Mogelijkheden voor persoonlijkeontwikkeling en groei;
 • Individueelloopbaanbudget van € 900,- perjaar;
 • Mogelijkheden totthuiswerken.

Lees hier meer