Strategisch Technisch Manager TiWa – Flexurance – Tiel

  • Tiel

Flexurance

Flexurance is voor haar opdrachtgever in de provincie Gelderland op zoek naar een Strategisch Technisch Manager TiWa voor 32 uur per week.

Functiebeschrijving
De strategisch TM voert werkzaamheden uit voor het dijkversterkingsproject Tiel – Waardenburg, dat onderdeel is van het HWBP-programma. Dit project bevindt zich in de fase van realisatie.
Je voert in hoofdzaak de navolgende taken en werkzaamheden uit. Deze opsomming is niet uitputtend.
? Voert de werkpakketten uit die tot het domein van het Technisch Management behoren.
? Werkt integraal samen in het IPM-team van onze opdrachtgever; dat wil zeggen dat je op aanpak en op inhoud nauw samenwerkt en afstemt met de Contractmanager, de Omgevingsmanager en de Manager Projectbeheersing.
? Stuurt het technische team van onze opdrachtgever, bestaande uit adviseurs en specialisten, aan en betrekt hun technische kennis en vaardigheid bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.
? Werkt nauw samen met de Ontwerpmanager en met de Realisatiemanager van de aannemer inzake ontwerpkwesties (Uitvoeringsontwerp), ontwerpwijzigingen en technische vraag- en knelpunten m.b.t. de realisatie.
? Adviseert het IPM-team ten aanzien van besluiten over ontwerp- en contractwijzigingen, alsmede zich voordoende technische vraag- en knelpunten.
? Coördineert en stuurt het toetsproces aan van ontwerpproducten (Uitvoeringsontwerp) van de aannemer en coördineert de inzet van de back-office.
? Neemt actief deel aan alle interne en externe overleggen die onderdeel zijn van het reguliere werkproces binnen onze opdrachtgever, alsmede alle anderszins in het kader van het project al dan niet ad hoc georganiseerde overleggen en bilaterale gesprekken.
? Speelt een actieve en stimulerende rol in het werken op basis van Systems Engineering en het inbrengen van kennis en ervaring op dat gebied, alsmede het verder invoeren en ontwikkelen daarvan.
? Overdragen van opgedane kennis en ervaring in het project, zodat deze geborgd wordt in de organisatie en beschikbaar is voor andere projecten.
? Begeleiding en coaching van junior Technisch Managers, indien van toepassing.
? Levert een actieve bijdrage aan het vakoverleg Technisch Management van onze opdrachtgever en voert werkzaamheden uit die bijdragen aan de professionalisering van het vakgebied TM.

Je hebt de volgende verantwoordelijkheden:
? Rapporteert binnen de projectcontext aan de Projectmanager.
? Correcte, zelfstandige en volledige uitvoering van het technisch proces op basis van de aan de functie toebedeelde werkpakketten.
? Coördinatie, sturing en advisering, zodanig dat het technische proces integraal is ingebed in de IPM-projectomgeving.
? Draagt bij aan de teamspirit, zowel op IPM-niveau als in het technisch team en ondersteunt en neemt deel aan initiatieven voor teambuilding.

Functie-eisen
Gelet op de omvang en de complexiteit van het project vraagt de functie om uitgesproken en bewezen ervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur op het gebied van
dijkversterkingen. In verband met de integrale projectbenadering, die het IPM-team voorstaat, is voor de functie het beschikken over voldoende inzicht in en vaardigheden op het gebied van proces- en contractmanagement een belangrijke competentie. Dat geldt ook voor het kunnen aansturen en motiveren van het eigen technische team van adviseurs en specialisten. Verder wordt van de strategisch TM verwacht dat hij/zij de samenwerking met de aannemer op zakelijke, constructieve en respectvolle wijze invulling geeft. Hij/zij geeft blijkt van een open houding. Tot slot wordt een actieve bijdrage aan het professionaliseren van het vakgebied TM verwacht.

Om bovenstaande werkzaamheden en taken uit te kunnen voeren beschik je over aantoonbare specifieke (theoretische) kennis en praktijkervaring.
? Afgeronde WO-opleiding op het gebied van de aardwetenschappen, zoals Technische Universiteit (Civiele Techniek) of vergelijkbaar.
? Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de waterbouwsector en/of op het gebied van waterveiligheid bij een aannemingsbedrijf en/of ingenieursbureau.
? Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het leiding geven aan een multidisciplinair technisch team, bestaande uit vaktechnische specialisten.
? Aantoonbare ervaring met het werken met geïntegreerde contractvormen, zoals D&C-contracten.

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Lees hier meer