Wmo consulent – koen. – Tiel

  • Tiel

koen.

Wat jij doet

Wil jij van betekenis zijn bij de zelfredzaamheid van de burger? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een Wmo consulent voor regio Gelderland.

Als Wmo consulent ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van indicatiestellingen en het verstrekken van advies en ondersteuning aan burgers die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je voert intakegesprekken, analyseert de hulpvraag, beoordeelt de zorgbehoefte en stelt indicatierapporten op. Je adviseert over passende zorgvoorzieningen en begeleidt cliënten bij het regelen van de benodigde ondersteuning. Daarnaast onderhoud je contacten met zorgaanbieders, gemeentelijke instanties en andere relevante stakeholders.

In de rol van Wmo consulent draag je zorg voor de integrale afhandeling van Wmo aanvragen op het gebied van huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, begeleiding, gehandicaptenparkeerkaart en herindicatie-PGB. Kortom, jij zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, kunnen blijven wonen.

Lees hier meer