ZZP Calculator – Continu Professionels – Tiel

 • Tiel

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Dit gerenommeerde bouwbedrijf onderscheidt zich doorzijn individuele aanpak van elk project. Met een uitgebreideervaring in de bouwsector biedt het bedrijf betrouwbare dienstenvoor nieuwbouw, renovatie, onderhoud en restauratie. De nadruk opvakmanschap en kwaliteit zorgt ervoor dat projecten met uiterstezorg worden uitgevoerd.

Nieuwbouw: Het realiseren van een droomhuisvanaf de grond is een spannende reis. Het bedrijf begeleidt klantenvan concept tot voltooiing, met transparante communicatie enplanning.

Renovatie: Het transformeren van bestaanderuimtes is een specialiteit. Of het nu gaat om een moderne updateof het behoud van historische elementen, het team biedt innovatieveen op maat gemaakte oplossingen.

Onderhoud: Goed onderhoud is essentieelvoor het behoud van de waarde van vastgoed. Het bedrijf verzorgtinspecties en onderhoud om eigendommen in optimale staat tehouden.

Restauratie: Het behoud van cultureelerfgoed vereist specialistische kennis. De deskundigen van hetbedrijf maken gebruik van zowel traditionele als moderne techniekenom de authenticiteit van historische gebouwen tebehouden.

Functieomschrijving

Ben je bedreven in cijfers en heb je een passie voorbouwprojecten? Dit is je kans! Onze opdrachtgever, een middelgrootbouwbedrijf in de regio Tiel, heeft een uitdagende opdracht vooreen gedreven ZZP Calculator. Of het nu gaat om nieuwbouw,renovatie, restauratie of zelfs monumenten, zij zijn actief binnendiverse interessante projecten.

Als Calculator vervul je een essentiële rolin het succes van een project. Je bent verantwoordelijk voor hetnauwkeurig berekenen van kosten en het opstellen van begrotingenvoor onze gevarieerde bouwprojecten. Je werkt nauw samen metdeskundige projectmanagers, uitvoerders, planners en anderebouwprofessionals om ervoor te zorgen dat projecten binnen hetbudget blijven en voldoen aan de hoogste kwaliteits- enduurzaamheidsnormen.

Jouw takenomvatten:

 • Analyseren vanconstructieplannen, specificaties en andere relevante documenten omde benodigde materialen en arbeidsuren tebepalen.
 • Samenwerken met leveranciers enonderaannemers om nauwkeurige kostenramingen teverkrijgen.
 • Uitvoeren van gedetailleerdekostenanalyses en opstellen van begrotingen voor diverseprojecten.
 • Identificeren van potentiëlerisico’s en zoeken naar kostenbesparingen zonder concessies te doenaan kwaliteit, duurzaamheid enveiligheid.
 • Regelmatig bijwonen vanprojectvergaderingen met alle belanghebbenden, zowel tijdens devoorbereidingsfase als tijdens de uitvoering indiennodig.

Functie-eisen

 • Een brede interesse in de bouwindustrie eneen sterke affiniteit met diverse soorten bouwprojecten, van moderntot historisch.
 • Ervaring in kostenraming binnende bouwsector en kennis van essentiële software zoals MicrosoftOffice, AutoCAD en IBIS-TRAD zijn eenpluspunt.
 • Uitstekende analytische encommunicatieve vaardigheden, en het vermogen om effectief samen tewerken met diverse belanghebbenden.
 • Proactievehouding en het vermogen om zelfstandig tewerken.
 • Scherpe aandacht voordetail.

Arbeidsvoorwaarden

Deze ZZP opdracht vervul je met tussenkomst vanContinu Professionals

Lees hier meer