Beleidsmedewerker jeugd – koen. – Tiel

  • Tiel

koen.

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op de jeugdwet en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker jeugd voor regio Gelderland.

Als beleidsmedewerker jeugd ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en programma’s die gericht zijn op de jeugd van de gemeente. Je werkt nauw samen met diverse stakeholders, waaronder jeugdwerkers, scholen, maatschappelijke organisaties en ouders, om ervoor te zorgen dat ons jeugdbeleid aansluit bij de behoeften en uitdagingen van de jongeren.

Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsadviseur jeugd ga jij aan de slag om vorm te geven aan deze veranderingen. Je houd je bezig met thema’s als kindermishandeling, jeugdbescherming, jeugdreclassering, huiselijk geweld, verslaving, zorgmijding of bijvoorbeeld verwardheid.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Analyseren van beleidsvraagstukken met betrekking tot jeugdzorg, onderwijs, jeugdwerk en gezondheid.
  • Ontwikkelen van strategieën en beleidsvoorstellen om de jeugdparticipatie te bevorderen en de kwaliteit van jeugdzorg en -onderwijs te verbeteren.
  • Samenwerken met relevante instanties en gemeentelijke afdelingen om jeugdgerichte programma’s en projecten op te zetten en te coördineren.
  • Monitoren van de effectiviteit van jeugdbeleid en het doen van aanbevelingen voor verbeteringen.
  • Informeren en betrekken van de gemeenschap bij jeugdgerelateerde kwesties.
  • Bijdragen aan rapportages en evaluaties voor externe instanties.
  • Lees hier meer