Manager programmabeheersing Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) – Waterschap Rivierenland – Tiel

 • Tiel

Waterschap Rivierenland

Over jouw werk

De uitdaging om overkoepelend sturing te geven aan het onderdeel project- en programmabeheersing voor onze dijkversterkingsopgave in het HWBP ga jij dan ook graag aan. Een stevig karwei. Want met het programma is tot 2050 ongeveer € 6 miljard gemoeid. Op dit moment lopen er zeven projecten in verschillende fases en met diverse uitdagingen zoals o.a. het stikstofdossier, maar ook met aantrekkelijke innovatieve oplossingen, zoals de grofzandbarrière.

Jij maakt deel uit van het programmateam HWBP en hebt als belangrijke kennisdrager op het vlak van project- en programmabeheersing een coördinerende en adviserende rol. Je bent als onafhankelijke sparringpartner de coördinerende spin in het web voor de omvangrijke programma’s van het waterschap. Een invloedrijke en cruciale positie waarin je nauw samenwerkt met andere IPM-rolhouders.
Met het programmabeheersteam zorg je ervoor dat de beheersing van het programma op orde is. Je stuurt erop dat de projecten conform de afgesproken tijd, geld en scope verlopen. Je volgt de uitvoering door constant in verbinding te staan met de verschillende IPM-rollen binnen de projecten, in het bijzonder met de projectbeheersers. Daar waar de risico’s manifest worden en het behalen van de doelen van het programma in het gedrang komen, kom jij met het programmabeheersteam in actie en adviseer jij het programmamanagement en IPM-rolhouders om (en hoe) actie te ondernemen. Op het gebied van risico-, plannings-, kwaliteits-, informatie- en financieel management zorg jij voor het overall beeld en voor heldere voortgangsrapportages. 

Vandaar dat wij verwachten dat je:

 • vanuit je ruime ervaring met voorbereiding en uitvoering van projecten goed kan schakelen tussen de realisatie van project- en programmadoelstellingen;
 • de samenhang tussen financiën, planning, kwaliteit, capaciteit en risico’s in kaart brengt, doorziet en beheerst;
 • inhoudelijk sturing geeft aan het programmabeheersteam en zorgt dat jullie bezig zijn met de juiste dingen en elkaar ondersteunen waar mogelijk;
 • zorgt dat relevante stuur- en voortgangsinformatie wordt gegenereerd en op tijd wordt gedeeld binnen het programmateam, de directie en het bestuur;
 • bijdraagt aan de verbetering van de informatievoorziening en kwaliteitsmanagement, procedures en richtlijnen binnen het programma en de waterschaps-organisatie;
 • samenwerkt op integraal niveau met relevante afdelingen binnen het waterschap én daarbuiten, zoals collega waterschappen en het landelijke HWBP;
 • een grote bijdrage levert aan het verder professionaliseren van project- en programmabeheersing: in nauwe samenwerking met je teamleider zorg je met de vakgroep projectbeheersing binnen onze organisatie voor het verder verbeteren en professionaliseren van projectbeheersing. Onder meer door het ontwikkelen van uniforme werkwijzen, het verder uitwerken en implementeren van processen, het ontwikkelen van templates en richtlijnen, etc.;
 • inhoudelijk sparringpartner bent van de projectbeheersers in de projectteams en stimuleert dat de projecten eenduidig opereren en van elkaar leren.
 • Over jouw team
  Zorgen dat we de uitdagende opdracht om 400km dijk voor 2050 te versterken gezamenlijk geklaard krijgen. Dat is het doel van het programmateam HWBP. Het team is opgezet volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM) en bestaat uit in totaal 15 collega’s. Binnen het programma zijn zo’n honderd collega’s werkzaam. Samen met jouw collega’s in het programmateam, onder wie de programmamanager, contractmanager, omgevingsmanager en technisch manager, vertaal je de doelstellingen van het landelijke HWBP en het waterschap naar doelstellingen voor ons HWBP programma. Wekelijks heeft het team overleg over de koers van het programma en project overstijgende zaken. Dit neem jij vervolgens mee naar het overleg met het programmabeheersteam, dat bestaat uit een junior programmabeheerser, een strategisch risicomanager en een financieel manager.

  Daarnaast werk je hiërarchisch onder en nauw samen met je teamleider als onderdeel van jouw ‘vakteam’, het team Management Projectbeheersing en Ondersteuning van de afdeling Projecten Waterveiligheid. De collega’s uit dit team zijn jouw inhoudelijke sparringpartners, waarvoor jij ook een coachende rol hebt.

  Ons aanbod
  Een fulltime baan als manager programmabeheersing voor 36 uur per week bij een dynamische organisatie. Verder bieden wij:

 • Een jaarsalaris van maximaal € 109.742,- (bruto, schaal 13) op basis van 36 uur per week. Dit jaarsalaris is inclusief het Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 21% van je salaris (vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het IKB kun je voor verschillende doelen inzetten, zoals verlof kopen of het laten uitbetalen. Je exacte salaris bepalen we aan de hand van opleiding en ervaring.
 • Afhankelijk van jouw én onze wensen is direct een vast contract bespreekbaar.
 • De mogelijkheid om zelf je tijd in te delen en thuis te werken.
 • Reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding en een thuiswerkplekbudget van € 850,-.
 • Een Persoonlijk Basis Budget (PBB) van € 6.000,- voor een periode van vijf jaar voor opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
 • Een goede pensioenregeling.
 • Over jou
  Je legt verbanden tussen wat er binnen de verschillende projecten gebeurt in relatie tot de doelen van het programma en onze organisatie. Je bent een proactieve, behulpzame collega en iemand die vanuit logisch verstand denkt en handelt. Met de complexiteit die zich soms aandient, ben jij een sterke verbinder die op meerdere niveaus zijn verhaal kan doen. Vanuit jouw visie en met de nodige daadkracht communiceer je in een duidelijke taal en ben je in staat om de strategische lijnen uit te zetten, deze te bewaken en te sturen op de ontwikkeling van project- en programmabeheersing binnen de organisatie. Verder heb je in huis:
   

 • Hbo+/wo werk- en denkniveau.
 • Minimaal 8 jaar ervaring als manager project- of programmabeheersing bij complexe technische projecten en/of programma’s, bij voorkeur op het gebied van dijkversterkingen. Je hebt ervaring in zowel de plan- als de uitvoeringsfase en kent daarmee de bedrijfsmatige ins en outs van projectmatig werken en programma-aanpak.
 • Affiniteit met het (inhoudelijk) coachen van collega’s.
 • Ervaring met het werken in een bestuurlijke omgeving op strategisch niveau en specifiek met het verzorgen van stukken voor besluitvorming en (financiële) verantwoording richting opdrachtgever en bestuur.
 • Affiniteit met het ontwikkelen en implementeren van processen, richtlijnen en werkwijzen.
 • Ervaring met integraal projectmanagement (IPM) als IPM rolhouder.
 • Lees hier meer