planoloog – koen. – Tiel

  • Tiel

koen.

Wat jij doet

Heb jij een passie voor data-analyse, ruimtelijke planning en het visualiseren van complexe informatie? Ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw expertise kunt inzetten om bij te dragen aan betere besluitvorming in diverse gemeenten? Dan is deze vacature als Panoloog via koen iets voor jou!

  • Opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen en structuurvisies;
  • Coördineren en begeleiden van planologische procedures, inclusief het organiseren van inspraakprocedures en het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Adviseren van het bestuur en andere belanghebbenden over ruimtelijke ontwikkeling, beleid en wet- en regelgeving;
  • Samenwerken met interne en externe partijen, zoals andere gemeentelijke afdelingen, projectontwikkelaars, architecten en adviesbureaus;
  • Bijdragen aan projecten en beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw;
  • Volgen van relevante ontwikkelingen en trends op het gebied van planologie en ruimtelijke ordening.
  • Lees hier meer