Process Operator-B – Kerry – Tiel

  • Tiel

Kerry

Over Kerry

Niacet A Kerry Company

Niacet maakt zouten die vooral worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie en bij de productie van diverse medicijnen. Zo worden onze zouten gebruikt om brood en vlees langer houdbaar te maken, te beschermen tegen bijv. salmonella of als smaakmaker. Daarnaast worden onze zouten gebruikt door ’s werelds grootste producenten van insuline en nierdialyse vloeistoffen. Onze zouten zijn dus van groot belang voor gezonde voeding, maar ook essentieel voor de gezondheidszorg. Niacet hecht veel waarde aan het welzijn van haar werknemers, en wil daarnaast graag wat betekenen voor de lokale gemeenschap. Door middel van sponsoring van diverse Tielse activiteiten op het gebied van sport en cultuur probeert Niacet hier op positieve wijze aan bij te dragen.

Over de rol

Voor ons bedrijf in  Tiel  zijn wij op zoek naar de beste operators in deze omgeving. Houd jij van fysiek werk, heb jij ervaring als operator en heb je technisch inzicht? Lees direct verder want de kans is groot dat wij jou zoeken!

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Bedienen van een productielijn (roulerend inzetbaar op meerdere productielijnen) met fysische of chemische processen.
Bedienen en bijsturen van meerdere productielijnen. 

– ploegendienst/werktijden: 5-ploegendienst.
– bewaken van grondstoffenvoorraad, controleren op de aanwezigheid van juiste/benodigde (hulp)stoffen
– opstarten en instellen van productielijn, uitvoeren van de productiewerkzaamheden conform planning
– bewaken van de juiste werking van complexere (niet altijd geautomatiseerde) deelprocessen/proceslijn en zonodig bijsturen
– nemen van monsters van proces- en eindproduct en uitvoeren van standaard kwaliteitscontroles (analyse van kritische procesparameters)
– signaleren van productafwijkingen of processtoringen aan de teamleider, aangeven van mogelijke oorzaken en/of verrichten van correcties binnen bevoegdheden/kaders
– uit bedrijf stellen van productieapparatuur conform voorschriften (ook in geval van een incident of calamiteit)

In operationele conditie houden van productie-installaties en -apparatuur.
– uitvoeren van 1e lijn onderhoud (inspectie, preventief en correctief volgens onderhoudsplan) en meedenken met monteurs bij
onderhoudswerkzaamheden
– vrijgeven van installaties voor onderhoudswerkzaamheden en controleren van de werking van installaties na onderhoudswerkzaamheden
– verhelpen van eenvoudige verstoringen en aangeven van vermoedelijke oorzaken bij complexe problemen
– melden van (dreigende) storingen en afwijkingen aan teamleider en indien nodig inschakelen van storingsmonteurs
– schoon- en vrijmaken van installaties/delen van installaties

Uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden.
– registreren van productiegegevens (boeken van intermediates, out of specificaties en gereedproduct), storingsmeldingen, etc. in SAP
– registreren van gegevens t.a.v. veiligheid en kwaliteit en verzorgen van de GMP administratie
– overnemen/overdragen van dienst van/aan collega’s, uitwisselen van bijzonderheden

Naleven van voorschriften en richtlijnen op het gebied van Arbo, veiligheid, kwaliteit, ISO, hygiëne en milieu. Signaleren van afwijkingen en treffen van beheersmaatregelen binnen kaders.

Competentieprofiel

– Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden in de werksituatie – Inzet/betrokkenheid: Oppakken van taken en opdrachten, tonen van betrokkenheid en de wil hebben om gestelde doelen te bereiken en te zoeken naar (betere) alternatieven
– Samenwerking: Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel
– Efficiënt werken: Zich actief inzetten om taken en opdrachten te vervullen en om realistische prestaties of output te leveren volgens de gestelde eisen
– Kwaliteitsbewustzijn: Zorgen voor een constante kwaliteit, signaleren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken
– Ordelijk, netheid en oog voor veilig werken: Met zorg en aandacht regels en voorschriften naleven op het gebied van orde, netheid en veiligheid
– Zelfstandigheid: Op gang brengen en afhandelen van activiteiten of processen, zonder hulp van anderen
– Probleemoplossend vermogen: Herkennen van belangrijke informatie, leggen van verbanden tussen gegevens, bedenken van alternatieve oplossingen en aangeven wat (mogelijke) consequenties zijn van bepaalde keuzes op acties

Opleiding/ervaring
– Vapro B diploma of vergelijkbare opleiding

Lees hier meer