Technisch Medewerker Binnendienst – Kamphorst Flex BV – Tiel

 • Tiel

Kamphorst Flex BV

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is marktleider in Nederland op hetgebied van gevelisolatie-systemen. Duurzaamheid eninnovatie zijn belangrijke pijlers. De organisatiein Nederland kent zo’n 45 enthousiaste medewerkers. Kenmerkendzijn de korte lijnen in de organisatie, de hands-on mentaliteit enhet lage verloop onder de medewerkers. Samen wordt er mettrots gebouwd aan een mooie en vooralduurzame toekomst!

Jouw takenen verantwoordelijkheden

Heb jij eenbovengemiddelde interesse in bouwkundeen wil jij graag werken bij een toonaangevende organisatie die heelerg inspeelt op duurzaamheid en een energiezuinigetoekomst?

In deze rol als Technisch MedewerkerBinnendienst ben jij een belangrijke (technische)ondersteuning voor klanten encollega’s van de binnen- en buitendienst. Jeondersteunt onder andere met bouwtechnische adviezen engedetailleerde bouwkundigetekeningen. Een overzicht van jouwwerkzaamheden:

 • Verantwoordelijk vooreen snelle en correcte afhandeling van advies aanvragen viatelefoon en mail;
 • Het uittekenen vanbouwkundige detaillering via Revit;
 • Technischeondersteuning van de Project- en Accountmanagers;
 • Aan de hand van de tekeningen en bestekken stel jecalculaties op;
 • Opstellen van adviezen voorzowel gevel- als verfsystemen;
 • Onderhoudenklantcontact inzake technische vragen.

Functie-eisen

Voorde vacature Technisch Medewerker Binnendienst zoeken wij eenkandidaat met een klant- enresultaatgerichte instelling. Je werktgestructureerd, denkt oplossingsgericht en wilt jezelf graag verderontwikkelen. Daarnaast breng je het volgende mee:

 • MBO+ of HBO werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur werkervaring in een soortgelijke functie ofbouw gerelateerde omgeving.
 • Aantoonbarebouwtechnische affiniteit (d.m.v. opleidingsachtergrond en/ofwerkervaring);
 • Ervaring metAutoCad, Revit of een vergelijkbaartekenprogramma is zeer wenselijk.

Arbeidsvoorwaarden

Je komt te werken binnen een informele en zeercollegiale werkomgeving waar oog is voor elke medewerker. Dezeorganisatie biedt jou een uitdagende functie binneneen warm en persoonlijk bedrijf.Je wordt met een uitgebreidinwerkprogramma aan boord genomen en krijgt alleruimte om jezelf te ontwikkelen. Ook in de toekomst zijn ermogelijkheden om verdere stappen te maken binnen het bedrijf. Enverder kun je verwachten:

 • Eenfunctie voor 32 tot 40 uur met de mogelijkheid om deels vanuit huiste werken; 
 • 30vakantiedagen o.b.v. fulltime (met de mogelijkheidtot het kopen van extra dagen);
 • Eenstartsalaris tussen de €3.300,- en €4.000,-bruto o.b.v. fulltime en een goedepensioenregeling;
 • Eenbonusregeling bij mooie resultaten aanhet einde van het jaar;
 • Een laptop van de zaaken een fietsplan (leasefiets);
 • Een actievepersoneelsvereniging waarin regelmatig leuke activiteiten enuitstapjes worden georganiseerd;
 • Je ontvangtdirect een contract voor onbepaaldetijd!

Lees hier meer